ylareuna
vasenreunapala Kiala gård width= ylapala1 liput
vpala Hem
oreunapala
vasenreunapala2
Kiialan kartano

Köranvisning

Tuomo Forss
 
Tuomo Forss -98
 
 
Kiala gård kialagard@kialagard.com
Kialavägen 77 Tfn. +358 (0)19 580 074
06500 Borgå, Finland Fax +358 (0)19 585 455
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Köranvisning till Kiala från Helsingfors-hållet
Vik av motorvägen vid Borgå-avtaget och sväng höger. Vid de första trafikljusen sväng vänster mot Hornhattula. Vid rondellen sväng mot Stömsberg, kör under motorvägen och sväng vänster efter 100 m till Kialavägen. I ändan av allén skymtar karaktärshuset och parkeringsplatsen finns till höger.

ajokartta


 
     
oreunapala2
alareuna
Kiala gård, Kialavägen 77, FI-06500 Borgå, Finland | kialagard@kialagard.com