ylareuna
vasenreunapala Kiala gård ylapala1 liput
vpala Hem
oreunapala
vasenreunapala2
Kiialan kartano

Kiala Gård

Edelfelt
Albert Edelfelt
Adlercreutz
G.C. von Döbeln

Kiala Gård har en lång och intressant historia. Gården som omfattar nästan 400 hektar, är en av Finlands största jordbruk. På Kiala odlas olika spannmål, oljeväxter och hästhö till försälning. Kiala Gård ligger bara några kilometer norr om Borgås gamla stad. Från festsalen kan man se bl.a. Borgå gamla domkyrka.

Kiala Gårds historia sträcker sig ända till 1400-talet och präglas av bl.a. två stormän. Den första; Carl Johan Adlercreutz (f. 1757), lät bygga den nuvarande karaktärsbyggnaden på Kiala år 1796. Den andra; Albert Edelfelt som föddes på Kiala 1854 har berikat gårdens kulturhistoriska värde.

Under seklenas lopp har gården hunnit vara i många olika släkters ägo och minnen från gårdens olika tidsepoker finns ännu beravade på gården. På gården finns t.ex. en gammal spritfabrik från  1880-talet som berättar om den industriella stortiden. Spritfabriken grundade av Carl Axel Lewin. Fr.o.m. 1920-talet har gården ägts av Bergsrådet Göran J. Ehrnrooths familj.

Gårdens huvudbyggnad är öppen enligt förhandsbeställning.

 

 
     
oreunapala2
alareuna
Kiala Gård, Kialavägen 77, 06500 Borgå FINLAND | kialagard@kialagard.com